Στα πλαίσια του 1ου θεματικού κύκλου του εργαστήριου δεξιοτήτων (Ζω καλυτέρα – Ευ ζην) με υποενότητα την ψυχική και συναισθηματική υγεία και πρόληψη, την Τρίτη 17/10, επισκέφθηκε το σχολείο μας, η κ. Κοντοβά Δήμητρα που σε συνεργασία με τον Σ.Κ.Ε.Π, στοχεύουν στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της έλλειψης ορατότητας των ανθρώπων με αναπηρία. Η βιωματική ομιλία εντάσσεται στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία του Σ.Κ.Ε.Π. “Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο”.